Vervoer naar de kerk

Soms bereikt ons de vraag van een parochiaan die graag in het weekend een viering wil bijwonen, maar niet weet hoe hij er komen moet omdat hij geen eigen vervoer heeft of het openbaar vervoer niet kan gebruiken.

VervoerNaarKerk2

Sinds kort is er een groepje parochianen die eenmaal per maand vervoer naar de kerk biedt aan mensen die er op eigen gelegenheid niet kunnen komen.

Geldt dat ook voor u? Neemt u dan contact op met het secretariaat van de parochie, via 055- 526 65 00 of email: emmaus@rkapeldoorn.nl

Voor u zich meldt, is het volgende belangrijk om te weten:

  • Deze service is bedoeld voor mensen die geen gebruik kunnen maken van eigen vervoer, het openbaar vervoer, de regiotaxi of dergelijke.
  • Dat kunnen ouderen zijn, maar ook anderen die hulp behoeven.
  • Het vervoer gaat plaatsvinden met personenauto’s. Wij kunnen geen rolstoeltaxi bieden.
  • Het is belangrijk dat u zelf in en uit de auto kunt stappen.
  • De chauffeur kan uw rollator meenemen, maar grotere hulpmiddelen zijn niet te vervoeren.
  • Voor vervoer naar en van de kerk wordt in principe een kleine vergoeding aan de chauffeur betaald.

Ook nieuwe chauffeurs blijven welkom! Voor nadere informatie of aanmelding neemt u eveneens contact op met het parochiesecretariaat.