Vertrouwenspersoon

Mevrouw Aafke Gussenhoven kan vertrouwelijk worden geraadpleegd aangaande alle integriteitsvraagstukken binnen de Emmaüsparochie, zowel in materiële als in immateriële zin.

Zij is bereikbaar via 06 122 628 64