Uitvaarten in de corona-periode

De corona-crisis heeft grote invloed op de manier waarop wij afscheid kunnen nemen van onze dierbare overledenen. Ook voor het pastoraal team is het zoeken wat wel en niet mogelijk is. Zo hebben we in eerste instantie besloten geen uitvaarten vanuit onze kerken te verzorgen. Bij nader inzien blijkt dit toch geen goed idee. De kerken bieden juist voldoende ruimte om met maximaal dertig mensen samen te komen.

Bij het gebruik van de kerken is het wel van groot belang dat mensen de anderhalve meter-regel in acht blijven houden. Dit geldt zeker ook bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk. En er moet ook in de kerkbanken voldoende ruimte vrijgehouden worden bij het middenpad van de kerk.

Voor het overige blijven de maatregelen hetzelfde, zoals dat er alleen leden van het pastorale team voor zullen gaan bij uitvaarten en dat de uitvaarten in de kerk alleen mogelijk zijn in de vorm van een woord- en gebedsdienst.
Mochten er vragen zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met onze bereikbaarheidsdienst, tel: 06-53154358.

Uw pastoraal team