Voorbereiding

De voorganger maakt een afspraak met de nabestaanden om de viering voor te bereiden. De kerkelijke uitvaart wordt begeleid en geleid door een toegewijde en toegeruste parochiaan-voorganger, priester, diaken of pastoraal werk(st)er. Zij doen dit namens de geloofsgemeenschap. Het pastoraal team is verantwoordelijk voor de toedeling van een voorganger bij de uitvaart. Wanneer de familie een eigen voorganger tot haar beschikking heeft (priester, diaken of pastoraal werker) kan deze slechts voorgaan na overleg met het pastoraal team.

Mensen van nu staan verschillend in de binding met het geloof en de Kerk. Soms veraf, soms heel nabij. Dit heeft consequenties voor de vorm en inhoud van de uitvaartviering. Persoonlijke binding van de overledene met het geloof, binding van de kinderen met het geloof zijn bepalend voor de vorm en inhoud van de afscheidsviering. In het gesprek komt dit ter tafel. Waar mensen veraf staan van de eucharistische beleving is het raadzaam een woordviering te houden. Waar mensen ver af staan van de kerkelijke beleving is het raadzaam om een korte viering te houden op de begraafplaats of in het crematorium.

In goed overleg met de voorganger zal de uitvaartviering samengesteld worden. De voorganger stelt voor het maken van een liturgieboekje digitaal materiaal ter beschikking.

Informatie over de rooms-katholieke begraafplaatsen in Apeldoorn staat op een speciale website (www.rkbegraafplaatsenapeldoorn.nl).

Contact adres voor het R.K. Begraafplaatsen Apeldoorn:
R.K. Begraafplaatsen Apeldoorn
Stationsstraat 13
7311 NL Apeldoorn
e-mail: info@rkbegraafplaatsenapeldoorn.nl