Nazorg

Na het afscheid en de uitvaart blijft de parochie op verschillende manieren verbonden met de overledene en zijn nabestaanden:

  • Nazorg/ Meeleven met verlies klik hier voor nadere informatie.
  • Gebed voor de overledene (misintenties)

In de liturgie kan gebeden worden voor de overledene. Dit kan op twee manieren, door het opgeven van een misintentie of door een gebedsintentie in te schrijven in het intentieboek dat in de kerk ligt.

Vooraf misintentie opgeven

Wie “een mis wil laten lezen” voor een overledene, geeft (tijdig) een misintentie op aan het parochiesecretariaat. Uw intentie wordt voorgelezen tijdens de voorbede in de viering.

Opgeven gaat via emmaus@rkapeldoorn.nl of tel. 055-526 65 00. Op werkdagen kunt u hiervoor ook langs komen. U geeft aan op welke datum en in welke viering u de intentie wilt laten lezen. De kosten voor het laten lezen van een gebedsintentie bedragen € 10,– per keer. Dit kunt u contant voldoen aan het secretariaat of overmaken via NL80 RABO 0105 2420 63 t.n.v. penningmeester Emmaüsparochie.

Intentieboek in de kerk

SONY DSCElke zaterdag en zondag ligt er achter in de kerk een intentieboek, waarin u uw intentie kunt schrijven. Vijf minuten voor aanvang van de viering wordt dit boek door de dienstdoende lector opgehaald. Mocht u het boek niet meer aantreffen, dan kunt u bij de lector alsnog een intentie doorgeven. Deze intenties worden níet voorgelezen, maar tijdens de voorbeden bij het Mariabeeld in de dagkapel geplaatst, om aan Haar te worden voorgelegd. Voor deze intenties stellen wij een gift op prijs. Deze kunt u evt. geven via een extra bijdrage in de eerste collecteschaal

N.B.: ook andere gebedsintenties dan voor een overledene kunnen op deze twee wijzen worden voorgelegd.