Kosten

Aan de voorbereiding op de kerkelijke uitvaart en de viering zijn kosten verbonden. De hoogte van deze vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld. Het parochiesecretariaat kan u hier nader over informeren. In principe worden deze kosten doorgegeven aan de uitvaartondernemer die ze meeneemt in de factuur van de gehele uitvaartplechtigheid die hij aan de nabestaanden stuurt.

Informatie over de rooms-katholieke begraafplaatsen in Apeldoorn staat op een speciale website (www.rkbegraafplaatsenapeldoorn.nl).

Contact adres voor het R.K. Begraafplaatsen Apeldoorn:
R.K. Begraafplaatsen Apeldoorn
Stationsstraat 13
7311 NL Apeldoorn
e-mail: info@rkbegraafplaatsenapeldoorn.nl