Algemeen

Wanneer een mens sterft, leeft de geloofsgemeenschap mee. Soms komt een sterven onverwacht of veel te vroeg. Soms was het lang wachten op de dood en is het goed zo omdat een mens eindelijk kan rusten na een lang geleefd leven. Elk sterven is anders, elke mens is uniek, daarom is ook ieder afscheid anders. In een kerkelijke uitvaart willen we recht doen aan het leven en sterven van de overledene in het licht van ons geloof. Dit betekent dat we de hoop uitspreken dat de dood niet het laatste woord heeft, maar dat we mogen uitzien naar de verrijzenis waarin Christus ons voorging.