Aanmelding

In principe meldt de uitvaartondernemer het overlijden en de wensen van de nabestaanden met betrekking tot dag en tijd voor de uitvaart aan de parochie.
Hij belt dan met de uitvaarttelefoon, telefoonnummer 06-289 283 73.

Wanneer u niet voor een kerkelijke uitvaart kiest …

Nabestaanden van wie nu overlijden staan in veel gevallen verder af van de kerk dan vroeger. Zij regelen de uitvaart zonder de parochie in kennis te stellen van het overlijden. Uiteraard respecteren wij dat, maar soms maken wij mee dat daardoor nabestaanden tussen wal en schip vallen. Bijvoorbeeld in de viering van Allerzielen op 2 november. Dan zijn er families in de kerk die verwachten dat de namen van hun dierbaren genoemd worden. Hun namen blijken dan niet op onze lijst van overledenen te staan. Dat is een pijnlijke situatie.

gedachteniswand_4657

Om dit te voorkomen adviseren wij dat u, wanneer u niet kiest voor een kerkelijk afscheid van uw geliefden maar zich toch verbonden voelt met de parochie,  in ieder geval via een rouwkaart, briefje of email de parochie  persoonlijk van uw verlies op de hoogte brengt. Indien het over uw eigen afscheid gaat: bespreek uw wensen met uw naasten.

Dat geeft allereerst de mogelijkheid dat de parochie haar deelneming kan overbrengen. Vanuit het secretariaat van het team zal dan tevens bij de nabestaanden geïnformeerd worden  wat de verdere wensen zijn: verwacht men nog pastorale aandacht? wil men wel een kruisje voor de overledene op de gedachteniswand in de kerk? wil men al dan niet uitgenodigd worden voor Allerzielen? etc.

Want welke keuze u ook maakt, als wij u van dienst kunnen zijn in het omgaan met uw verlies dan lopen wij graag samen met u op.