Stad

De OLV-kerk

Ons kerkgebouw is de Onze Lieve Vrouwekerk. U vindt daar meer informatie over via een speciale pagina.

dedrierankenOecumene en De Drie Ranken

Bij de ontwikkeling van de Apeldoornse stadswijk De Maten, begin jaren ’70 van de vorige eeuw, werd vanuit het Beraad van Kerken gekozen voor een gezamenlijke, christelijke aanwezigheid in de wijk. Zo trokken katholieken, hervormden en gereformeerden van meet af aan samen op om de bewoners van de nieuwe wijk te ontmoeten en met hen de kerk en de wijk op te bouwen.

In 1976 resulteerde de inspirerende samenwerking in de opening van een gezamenlijk kerkgebouw, De Drie Ranken. Deze naam verwijst naar de drie deelnemende kerken die ieder ranken zijn van dezelfde wijnstok, Jezus Christus.

drie ranken interieurIn de loop der jaren bleven protestanten en katholieken elkaar vanuit de rijkdom van hun eigen tradities inspireren. Vanuit deze oecumenische samenwerking ontstonden vele mooie initiatieven en vieringen. De gemeenschap in De Drie Ranken is ook nu nog, ruim 40 jaar na de start, een levendige, vernieuwende en inspirerende plek voor ieder die eigentijds  geloven wil beleven samen met andere christenen.

Voor de Emmaüsparochie blijft de oecumene een belangrijk deel van het pastoraal programma en beleid. De Drie Ranken ligt ons daarin na aan het hart. In samenwerking met de gemeenschap daar willen we de oecumene blijven oefenen en leven. Daarom blijven we participeren in gezamenlijke vieringen, zoals de ZIN!- en Open Kringvieringen, en andere activiteiten en acties, zoals musicals, kloosterweekenden, cursus christelijk geloven ‘Raken aan het geheim’ en VONC.  Bij al deze vieringen en activiteiten zijn parochianen uit heel Apeldoorn welkom. Zie ook: www.3ranken.nl

Het Apeldoorns Beraad van Kerken

Het Apeldoorns Beraad va Kerken is een oecumenisch platform van bijna twintig Apeldoornse kerkgenootschappen. Opgericht in 1968. Vanuit de vrijblijvende contacten van oecumenische aard kwam al snel de intentie ook op sociaal terrein iets te betekenen voor de Apeldoornse samenleving. Zo ontstonden in de loop van de tijd activiteiten als: Citypastoraat, inloophuis De Herberg, Relipad, Apeldoorn tegen Verarming, Kerk en Vluchteling, Platform Duurzame Dialoog Apeldoorn en het Interreligieus Overleg. Het Apeldoorns Beraad van Kerken organiseert de Vredesweek, de Nacht van het Vuur, de Goede Doelen Markt met Kerstmis en theaterproducties van de Jozef Wresinski stichting met kunst als wapen tegen armoede. Zie: www.apeldoornsberaadvankerken.nl