Algemeen

God is nabij op onze levensweg

Het leven van ons mensen kun je zien als een weg waarop je van alles meemaakt. Tussen wieg en graf kent ons leven vreugde en verdriet, hoogte- en dieptepunten. We denken ons eigen leven te kunnen uitstippelen, maar vaak genoeg neemt het leven een wending die we niet bedacht hadden. Wie gelooft ervaart dat ons leven niet louter mensenwerk is. God doet met ons mee: Hij wil aanwezig zijn op onze weg. Bij alles wat wij meemaken, wil Hij bij ons zijn.

In de Kerk vieren we Gods aanwezigheid op onze levensweg heel bijzonder met zeven rituelen bij belangrijke levensmomenten: de doop, de eucharistie, het vormsel, het huwelijk, de wijding, de biecht (boete en verzoening) en de ziekenzalving. Deze rituelen die ons begeleiden op onze weg noemt de Kerk: sacramenten. Door het vieren van de doop, de eucharistie (“je eerste Communie doen”) en het vormsel wordt je in de gemeenschap van de kerk opgenomen. In het huwelijk en de wijding vieren we Gods nabijheid bij mensen die een levenskeuze maken. Het sacrament van boete en verzoening (biecht) en de ziekenzalving zeggen dat God ook optrekt met mensen in de moeite en het verdriet die zij meemaken.

Het wezenlijke van sacramenten – Gods aanwezigheid onder ons- is onzichtbaar. We geven er uitdrukking aan door in het ritueel gewone mensendingen te laten spreken, zoals bijvoorbeeld water (bij de doop), brood en wijn (in de eucharistie), olie (bij vormsel of ziekenzalving) of handoplegging (bij de wijding). Doorheen onze menselijke dingen en handelingen raakt God ons leven aan. Iedere gelovige ervaart met het hart dat de bediening van sacramenten “heilig” is: groter en omvattender dan wie wij zijn.

De zeven sacramenten

Hieronder vindt u voor alle sacramenten informatie over wat het sacrament inhoudt, hoe u zich kunt aanmelden voor deelname, hoe het voorbereid en gevierd wordt en wat de eventuele kosten van deelname zijn.

Klik op één van de titels voor nadere informatie over het betreffende sacrament.