4. Huwelijk

huwelijksbelofteHet huwelijk is een feestelijke viering waarin man en vrouw elkaar, en de kinderen die zij misschien zullen krijgen, liefde, zorgzaamheid en trouw voor het leven beloven. Voor de kerk wordt in het ja-woord dat mensen in de huwelijksviering naar elkaar toe uitspreken Gods liefde zichtbaar. Daarom is het verbond dat man en vrouw met elkaar sluiten een sacrament. De priester of diaken, die namens de kerk aanwezig is, bevestigt de huwelijkssluiting en spreekt een zegen over het bruidspaar uit.

Aanmelding

Veel aanstaande echtparen weten ruim te voren wanneer zij trouwen. Restaurants, de trouwlocatie etc. worden soms een jaar te voren gereserveerd. De huwelijkssluiting in de rooms-katholieke kerk kent een eigen regelgeving met bijbehorende formaliteiten. Daarom is het van belang zeer tijdig (minimaal 6 maanden tevoren) contact op te nemen met de parochie en de datum voor het kerkelijk huwelijk in overleg vast te stellen. U kunt zich melden bij het parochiesecretariaat. Uw gegevens en de gewenste huwelijksdatum worden genoteerd en doorgegeven aan het pastoraal team. Eén van de pastores neemt daarna op korte termijn contact met u op om de wensen en mogelijkheden te bespreken.

Ook als u vragen hebt over het kerkelijk huwelijk of als u nog niet zeker weet of trouwen in de kerk iets voor u is, is een gesprek met één van de pastores mogelijk.

huwelijkszegenVoorbereiding

De voorbereiding van het kerkelijk huwelijk vraagt tijd en aandacht, en is in onze parochie maatwerk. Ieder bruidspaar wordt immers gevormd door twee unieke personen met een eigen levensgeschiedenis. Voor het eigene van elk bruidspaar, en voor wat het huwelijk gelovig gezien betekent, hebben wij aandacht. Wij nemen de tijd om met het paar tot een persoonlijke en waardevolle viering te komen. De voorbereiding gebeurt in een aantal persoonlijke gesprekken met de pastor. Afspraken hiervoor worden in onderling overleg gemaakt. Voor het samenstellen van een liturgieboekje voor de huwelijksviering stelt de pastor het bruidspaar digitaal materiaal ter beschikking.

Viering

Huwelijksvieringen vinden in principe plaats in de Onze Lieve Vrouwekerk. Deze vieringen kunnen plaats hebben op doordeweekse dagen en op zaterdagochtend tot uiterlijk 13.00 uur. Op zon- en feestdagen vinden geen kerkelijke huwelijksvieringen plaats.

Kosten

Voor de voorbereiding en viering van het kerkelijk huwelijk vraagt de parochie een vergoeding. De hoogte van deze vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld. Het parochiesecretariaat kan u hier nader over informeren.

Als een huwelijk stuk loopt…

Er kunnen zich in het leven situaties voordoen waardoor het beter lijkt de huwelijksband te beëindigen. Vaak een moeilijke beslissing die voor beide partners veel pijn en verdriet betekent. Bij een burgerlijk huwelijk is een echtscheiding mogelijk, maar een dergelijke ontbinding van het huwelijk kent de kerk niet. Wel kan de kerk kijken of het huwelijk al dan niet als een geldig huwelijk moet worden beschouwd.  Dit wordt onderzocht door het Officialaat, de kerkelijke rechtbank van het Aartsbisdom Utrecht, in een procedure tot ongeldigverklaring van een huwelijk.
voor nadere info over deze procedure: klik hier
wilt u uitgebreide info? klik hier voor de brochure