3. Vormsel

vormselDoor het Vormsel (ook wel confirmatie = bevestiging genoemd) wordt de opname in de kerk voltooid. De ouders besloten hun kind te laten dopen en Eerste Communie te laten doen. Op ong. 12-jarige leeftijd (min. groep 8 basisschool) wordt aan de jongere zelf gevraagd of hij/zij inderdaad wil leven als volgeling van Jezus Christus. Als hij/zij daar “ja” op kan zeggen, wordt de jongere door handoplegging en zalving met olie toegerust met de Heilige Geest om Christus (= Gezalfde) na te volgen.

Gods heilige Geest rust de mens toe met zeven gaven: wijsheid en verstand, inzicht en sterkte, kennis, ontzag en liefde voor Gods naam. Door deze gaven van de Geest zal iemand beter kunnen begrijpen, beter verbanden kunnen leggen, meer geduld krijgen met andere mensen, meer kracht om de eigen levensweg te gaan en meer ontzag voor wie God is: voor zijn grootheid en liefde voor mensen. Door dit sacrament worden mensen dus ook toegerust voor de toekomst: juist jongeren, die hun kindertijd afsluiten, en steeds meer zelf keuzes gaan maken worden gesterkt door dit sacrament.

Bij volwassenen die toetreden tot de kerk worden Doop en Vormsel tegelijkertijd toegediend.

GeestStPieter VormselAanmelding

In het najaar voorafgaand aan het jaar van het Vormsel ontvangen de jongeren en hun ouders die in groep 8 zitten en van wie ons bekend is dat zij hun Eerste H. Communie gedaan hebben een persoonlijke uitnodigingsbrief thuis. Ook via de parochiële media en de r.k. basisscholen wordt bekend gemaakt dat de opgave start. Mocht u geen brief ontvangen hebben dan kunt u uw kind naar aanleiding van deze berichten opgeven. Wij ontvangen uw aanmelding bij voorkeur vóór 1 november en uiterlijk eind december.

Voorbereiding

De voorbereiding start medio januari met een bijeenkomst voor jongeren en hun ouders in het Cortenboschcollege: hier ontmoeten de jongeren elkaar en proeven zij de sfeer waarin wij willen werken.

Na definitieve opgave starten de groepsbijeenkomsten met de jongeren. Deze vinden plaats in het parochiecentrum (Stationsstraat 13) op 6 doordeweekse avonden van 19.30-20.30 uur. We volgen het eigentijdse Vormselproject “In Vuur en Vlam”. Daarnaast doen we nog enkele interessante en gezellige groepsactiviteiten. Na het Vormselfeest is er een laatste bijeenkomst.

De bijeenkomsten worden begeleid door de ouders van de jongeren; zij worden voorbereid op de stappen in het project door middel van een tweetal ouderavonden. De ouderavonden worden begeleid door een pastor en de vrijwillige coördinator van het Vormsel in onze gemeenschap.

Viering

De viering van het H. Vormsel vindt in onze parochie vinden in maart plaats. Het Vormsel wordt toegediend door de Bisschop van Utrecht of zijn gedelegeerde, de zogenoemde vormheer.

Kosten

De parochie vraagt de ouders een bijdrage voor het werkboek waarmee hun kind aan de slag gaat en voor materialen. De kosten bedragen € 45 per kind.