Preventiebeleid en Verklaring omtrent het Gedrag

Preventiebeleid seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de parochie

Per 1 juli 2019 kunnen parochies zelf gratis Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG’s) aanvragen voor bepaalde groepen vrijwilligers. De aanvraag vindt plaats via de website www.gratisvog.nl. Als Emmaüsparochie volgen wij het preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de rooms-katholieke kerk zoals vermeld op de website www.rkkerk.nl. Dit beleid is via de volgende link te bekijken:

https://www.rkkerk.nl/praktische-informatie-voor-bisdomparochie/preventiebeleid/