Pastoraal beleid

Als katholieke geloofsgemeenschap laten we ons graag inspireren door het Emmaüsverhaal. We willen een gemeenschap zijn die onderweg is, die op weg durft te gaan. We willen elkaar aanspreken en aanmoedigen het vertrouwde los te laten. Dat doen we omdat we er willen zijn voor de wereld, voor de ander, in het bijzonder de kwetsbare mens.

Op 1 september 2011 is het projectplan ‘Als Emmaüsgangers verder…’ vastgesteld. In het plan ligt het accent op drie kernwoorden: concentratie, samenwerking en vernieuwing. Deze stap heeft op twee terreinen verstrekkende consequenties voor de R.K. Emmaüsparochie.

Ten eerste, betreft het de omvang en de organisatie van de parochie. Alle kerkgebouwen zullen worden gesloten, op één na, de Onze Lieve Vrouwekerk, voorheen de Mariakerk. Samen met het er naast gelegen Emmaüshuis is dit de plek van samenkomst voor alle katholieken van heel Apeldoorn. Dit ingrijpende besluit is het ultieme antwoord op de krimp waarmee alle gemeenschappen worden geconfronteerd. In feite wordt gevraagd aan alle gelovigen om hun vertrouwde plek los te laten en samen opnieuw te beginnen. Het klassieke katholieke programma, waarvan de Eucharistie het centrum is, wordt geconcentreerd in één kerk aangeboden. Alle vrijwilligers werken intensief samen om het programma daar te realiseren.

Ten tweede, er wordt actief gezocht naar vormen van samenkomst en ontmoeting buiten de vieringen om, in wijken dichtbij waar de parochianen en andere belangstellenden wonen. Er zijn al enkele initiatieven, maar we zien graag meerdere nieuwe geloofsgroepen ontstaan die zich laten inspireren door de Schrift, de katholieke traditie, waarvan de leden komen tot gebed en actie. Deze geloofsgroepen kunnen ontstaan of als een continuering van een bestaande groep of activiteit, of als nieuw bij elkaar geroepen geloofsgroep.

emmaus de weg van

We komen inmiddels samen in de Onze Lieve Vrouwekerk. Met vallen en opstaan wennen we aan de nieuwe plek, wennen we aan het samenwerken met elkaar. We zijn onderweg. En dan zijn Emmaüsgangers in hun element.