Parochiebestuur

Het parochiebestuur vergadert maandelijks.
Voor vragen aan het bestuur kunt u zich wenden tot

Ineke Bouwmeester-Bloem,
via 0571-274445, op dinsdag en donderdag van 9 tot 17 uur,
en via secretariaat@franciscusenclara.com

Bestuurssamenstelling HH. Franciscus en Clara en Emmausparochie, najaar 2022

Voorzitter
pastoor J.H.T.P.M. (Hans) Hermens
0571 273160
e-mail: hermensh@hotmail.com

Vice-Voorzitter ad interim
dhr. H.P.M. (Eric) Krukkert
0571 280810
e-mail: erickrukkert@live.nl

Secretaris
Dhr. W.G.J. (Wilbert) van Breukelen
06 13034511
e-mail: vanbreukelenwilbert@gmail.com

Penningmeester
dhr. H.P.M. (Eric) Krukkert
0571 280810
e-mail: erickrukkert@live.nl

2e Secretaris
mevr. T.G. (Trees) Hendriks-Ganzevles
055 3232036
e-mail: martienhendriks@hetnet.nl

Lid
dhr. H.H. (Harrie) Huis in ’t Veld
055 5420598
e-mail: h.huisintveld@hetnet.nl

Lid
dhr. S.W.H.J. (Stijn) Backers
06 83367301
e-mail: stijn.backers@hotmail.com

Lid
mevr. M.J.B. Bloemen-ten Berge
06 10809864
e-mail: mjbbloemen@gmail.com