Parochiebestuur

Het parochiebestuur vergadert maandelijks.
Voor vragen aan het bestuur kunt u zich wenden tot

Ineke Bouwmeester-Bloem,
via 0571-274445, op dinsdag en donderdag van 9 tot 17 uur,
en via secretariaat@franciscusenclara.com

Bestuurssamenstelling HH. Franciscus en Clara en Emmausparochie, per januari 2021

Voorzitter:
drs. J.H.T.P.M. (Hans) Hermens pastoor
Kerklaan 18, 7391 AN Twello
0571 273160
e-mail: Hanshermens7@gmail.com

Vice-voorzitter:
ad interim: Eric Krukkert

Secretaris:
Dhr. W.G.J. (Wilbert) van Breukelen
Govert Flinckstraat 1, 7312 RN Apeldoorn
06 13034511
e-mail: vanbreukelenwilbert@gmail.com

Penningmeester:
Dhr. H.P.M. (Eric) Krukkert
Hildestraat 17, 7384 DJ Wilp
0571 280810
e-mail: erickrukkert@live.nl

Lid:
mevr. T.G. (Trees) Hendriks-Ganzevles 055 3232036
Beemterweg 83, 7341 PD Beemte Broekland
e-mail: Martien.treeshendriks@gmail.com

Lid:
Dhr. H.H. (Harrie) Huis in ’t Veld 055 5420598
Distelvlinderlaan 45, 7322 RK Apeldoorn
e-mail: h.huisintveld@hetnet.nl