Palmpasen, Pasen en richtlijnen van de bisschoppen

Nu de Goede Week er aan zit te komen dringen zich vragen op over kerkbezoek tijdens deze corona-periode. U zult begrijpen dat de traditionele samenkomsten helaas niet kunnen plaats vinden. Toch zal de Onze Lieve Vrouwekerk een aantal keer open zijn in de komende periode. U vindt daarover hier meer informatie.

Daarnaast hebben het aartsbisdom en de bisschoppenconferentie een aantal mededelingen gedaan over ons kerk zijn in de komende tijd. U vindt de documenten via de links hieronder:

Hoe gaan we om met sacramentsbediening ten tijde van het coronavirus?

Richtlijnen en suggesties van de bisschoppen voor de Goede Week en Pasen

Gebeden en aanbidding tijdens corona