Wat betekenen de versoepelingen voor de kerk?

De bisschoppen hebben bezien wat de versoepelingen van de coronaregels betekent voor het protocol van de Rooms-Katholieke Kerk. De gunstige ontwikkeling in de besmettingscijfers geeft de mogelijkheid tot een versoepeling van het maximum aantal gelovigen dat een viering kan bijwonen. U leest hierover meer op deze pagina: https://www.aartsbisdom.nl/versoepeling-van-coronamaatregelen-in-de-r-k-kerk-vanaf-5-juni/