Vieringen rond Kerstmis, en daarna

Het bisdom heeft besloten tot de volgende maatregelen met ingang van dinsdag 21 december:

  • Alle kerstvieringen op kerstavond zijn online zonder aanwezigheid van kerkgangers.
  • Alle vieringen op de dag (1e en 2e kerstdag, zondagsvieringen en viering door de week) worden beperkt tot 50 kerkgangers.
  • De kerk in Apeldoorn is op 22, 23, 24 december open om bij de kerststal een kaarsje te branden van 13.00 tot 16.00 uur. Voor kinderen is het kerstverhaal te zien en te lezen in de kerk en ligt er een knutselwerk om mee te nemen voor thuis.

  • Zaterdagvieringen blijven vervallen.

  • Reserveren via de website van Emmaüsparochie of Franciscus en Clara parochie of via meevieren.nl
  • Het aantal zangers van een koor wordt beperkt tot 4 personen.
  • Zolang de schoolsluiting van kracht is zal er ook geen kinderwoorddienst of andere kinderactiviteiten (communie,vormsel,bijbelles) plaatsvinden. (Dus i.i.g geen kinderdienst  op 25 dec, 2 en 9 januari)

De jaarlijkse openstelling van de kerk in Twello tussen Kerstmis en Nieuwjaar gaat niet door.

 De aangekondigde vredesactiviteit en Thomas-viering op 1 januari komt te vervallen.