Vertrek van pastor Sebastian

Onze pastor Sebastian is door zijn congregatie teruggeroepen naar India. Dat betekent dat pastor Sebastian in het weekend van 10/11 april afscheid van ons gaat nemen.

Als pastoraal team en parochiebestuur vinden wij dit heel erg jammer. En we weten dat dit ook in onze parochies betreurd zal worden.

Pastor Sebastian was en is een zeer betrokken pastor, die met veel enthousiasme en geloof in onze parochies werkzaam is geweest.

Bij dit afscheid zullen we ons wel moeten houden aan de maatregelen die vanwege het coronavirus zijn opgelegd.

Over het hoe en wanneer van het afscheid van pastor Sebastian zult u de komende weken op de hoogte worden gehouden via de mededelingen, de websites van de parochies en via de parochiebladen Op weg en Clara.

We wensen pastor Sebastian voor de toekomst vrede en alle goeds toe en Gods onmisbare zegen.