Vacature: enthousiaste projectmedewerk(st)er

De parochie Sint Franciscus in het Aartsbisdom Utrecht zoekt op korte termijn een

enthousiaste projectmedewerk(st)er

opbouw catechese, pastoraat en diaconie, op projectbasis voor de duur van vijf jaar en voor 32 uur per week.

De Sint Franciscus parochie

De Sint Franciscus parochie is een net gefuseerde parochie, ontstaan uit de Emmaüsparochie (Apeldoorn) en de parochie HH. Franciscus en Clara (o.a. Twello, Loenen en Vaassen). De Sint Franciscus parochie bestaat uit plattelandsgemeenten en een stedelijke kern. Het pastoraal team omvat naast de pastoor een priester, een diaken en een projectmedewerkster kind & Kerk.

Het opbouwwerk zal zich vooral concentreren rond het eucharistisch centrum, de Onze-Lieve- Vrouwekerk te Apeldoorn, en in beperkte mate in Twello, Vaassen en Loenen.

De Apeldoornse geloofsgemeenschap kent vele nieuwe Nederlanders onder haar parochianen.

Taken:
– structuur opbouwen in de parochie waarbij vrijwilligers worden toegerust om pastorale nabijheid te realiseren in de geloofsgemeenschap;
– diaconale tak van het leerhuis in samenwerking met het pastoraal team verder ontwikkelen;
– opzetten, toerusten en het versterken van bezoekgroepen;
– vrijwilligers begeleiden bij het voorgaan in uitvaarten;
– meewerken aan gezinszondagen en mede activiteiten ontwikkelen voor na de zondagsviering;
– meehelpen bij het werven van geschikte vrijwilligers.

U krijgt een zending van de aartsbisschop van Utrecht en daarmee werkt u samen met het pastoraal team onder leiding en verantwoordelijkheid van de pastoor.

Functie-eisen:
Wij verwachten dat u:
– praktiserend rooms-katholiek bent, de leer van de Kerk onderschrijft en een levensstaat voert die daarmee overeenstemt;
– minimaal in het bezit bent van een bachelor van de Tilburg School of Catholic Theology te Utrecht (TST) of van de Fontys Hogeschool Theologie en Levensbeschouwing te Utrecht (FHTL);
– communicatief vaardig bent en vooral in staat bent mensen te enthousiasmeren en te verbinden;
– vertrouwd bent met het actief gebruik van sociale media ter ondersteuning van uw werkzaamheden- op de aan u toevertrouwde taakvelden initiatieven neemt en daarop projectmatig kunt werken, in hartelijke samenwerking met de collega’s van het pastoraal team en de vrijwilligers;
– in het bezit bent van een rijbewijs B.

Wij bieden:
– collegiale ondersteuning door de leden van het pastoraal team;
– verschillende parochiële werkgroepen als bedding voor de werkzaamheden;
– een projectaanstelling voor vijf jaar met een proeftijd van 2 maanden en een werkweek van 32 uur;
– salaris en overige arbeidsomstandigheden volgens de richtlijnen van het Aartsbisdom Utrecht.

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) maakt deel uit van de aanstellingsprocedure.

Sollicitatiebrieven, vergezeld van een c.v., dienen vóór 1 september a.s. te worden gericht aan:

Parochie Sint Franciscus
t.a.v. pastoor drs. J.H.T.P.M. Hermens
Kerklaan 18
7391 AN Twello

Voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen met pastoor Hermens: 0571 274445 of secretariaat@franciscusenclara.com