Stille week programma voor de kinderen

In de week voor Pasen biedt onze parochie een aantal activiteiten om met kinderen naar dit feest toe te leven.

9 april: Palmpasenviering voor ouders/grootouders en kinderen om 16.30 uur.
Alle kinderen worden gevraagd een versierde palmpaasstok mee te nemen!

15 april: Goede Vrijdag viering voor kinderen om 11.00 uur.
Veel kinderen zijn deze dag vrij van school en worden uitgenodigd voor deze viering in de kerk. We gaan samen de kruisweg van Jezus lopen. Wat gebeurde er toch allemaal op die dag?
In de viering zit een doe-moment met de kinderen.
Ouders kunnen deze viering samen met hun kind bijwonen.

17 april: kinderdienst voor alle kinderen van klein naar groot.
Tijdens de Paasmorgenviering in de kerk (11.00 uur), is er voor de kinderen een Paaskinderdienst in het Emmaüshuis.
We vieren met alle kinderen die komen Pasen en na afloop gaan we eieren zoeken in de tuin.

Kinderzegen

Het goede toewensen: dan doen we met mensen waarmee we ons verbonden voelen. Zeker kinderen, als kwetsbare mensen, omringen wij met onze zorg.

De samenwerkende parochies Emmaus en HH. Franciscus en Clara parochie houden een kinderzegen op zondag 24 april om 13.00 uur in de OL Vrouwekerk te Apeldoorn.

In een korte en ontspannen gebedsdienst zal er geluisterd worden naar een verhaal, kan men een kaars aansteken bij Maria in de Mariakapel en kunnen kinderen gezegend worden.

Na afloop is er chocomel, limonade, thee en koffie.

Iedereen, van (heel) jong tot (zeer) oud,  is van harte welkom!