Start algemene geloofsbijeenkomst leerhuis Emmaus; er is nog plek!


Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor de algemene geloofsbijeenkomsten, die starten op donderdag 16 september a.s.

U kunt zich opgeven via telefoon: 055-526 65 00 of via e-mail: emmaus@rkapeldoorn.nl.

Zoals u in de afgelopen edities van OpWeg heeft kunnen lezen, gaan we in onze parochie starten met een leerhuis. De eerste stap hierin wordt gevormd door de algemene geloofsbijeenkomsten. In deze bijeenkomsten komen drie aspecten bij elkaar: ontmoeting, onderling (geloofs)gesprek en aanreiken van enige kennis en verdieping rond aspecten van het (rooms-katholiek) geloof.

De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor iedereen die – via ontmoeting en onderlinge (geloofs)gesprekken – (meer) wil leren over aspecten van het (RK-)geloof.
Er zijn zeven tweewekelijkse bijeenkomsten van 17.30 tot 20.30 uur op woensdag- of donderdagavond.

(Inhoudelijke) vragen over de bijeenkomsten kunnen gesteld worden aan het pastorale team via het secretariaat (0571-274445 op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en via secretariaat@franciscusenclara.com).

Ook liggen er achter in de kerk folders met nadere informatie over de geloofsbijeenkomsten.