St. Victorkerk krijgt nieuwe bestemming

Belangrijk nieuws van het parochiebestuur aan alle parochianen

Victorkerk_ApeldoornIn de maand juni 2015 wordt bij de notaris de akte ondertekend, waarmee de verkoop van de St. Victorkerk een feit is. Onze bisschop heeft ingestemd met de verkoop en heeft het decreet, waarmee de St. Victorkerk ook kerkrechtelijk aan de eredienst is onttrokken, ondertekend. Vanaf 20 mei 2015  zal het decreet ter inzage zijn op het secretariaat van onze parochie in het Emmaüshuis.

Het decreet is ook via deze website ter inzage beschikbaar gesteld, klik op deze link: Decreet. Tot uiterlijk 3 juni 2015 kunnen nog bezwaren en opmerkingen ten aanzien van dit decreet aan de bisschop bekend worden gemaakt. Zoals het kerkelijk recht het formuleert kan de kerk nu “teruggebracht worden tot een profaan en niet onwaardig gebruik”.

De nieuwe eigenaar is MAM’s  Kinderopvang. Hij neemt niet alleen de kerk maar ook de pastorie en het bijgebouw over. Wat wordt dan de nieuwe bestemming? Dat is nog niet helemaal duidelijk. De koper is nog druk bezig met de uitwerking van zijn plannen. Voor meer informatie over MAM’s klik hier.
In de verkoopakte staat een hele lijst met activiteiten die niet in de kerk mogen plaats vinden. Zo wordt de vestiging van bijvoorbeeld een gokhal, wapenhandel of nachtclub een onwaardig gebruik genoemd en is dus niet toegestaan.

Wat gebeurt er met de inventaris? Een aantal voorwerpen is intussen al naar de Onze Lieve Vrouwekerk overgebracht. Hierbij valt te denken aan kelken, misgewaden, missaals. Sommige voorwerpen hebben als teken van verbondenheid een bestemming  gekregen in een protestantse kerk zoals de twee grote kandelaars, die al jaren op het priesterkoor stonden. Dat geldt ook voor de 6 kandelaars die gebruikt werden bij uitvaarten. Een aantal leden van de St. Victorgemeenschap heeft aangegeven belangstelling te hebben voor een of meer voorwerpen. Vaak betreft het voorwerpen waarmee men een speciale band heeft gekregen of die men in de uitvoering van zijn vrijwilligersfunctie regelmatig in de handen gehad heeft. We hebben het plan om een soort veiling of loterij te organiseren voor al de voorwerpen die niet in de verkoopactie zijn opgenomen. In eerste instantie is deze veiling of loterij bedoeld voor de “Victorianen”. Naderhand kunnen ook anderen meedingen.

De verkoop van het vertrouwde gebouw en de verandering van bestemming kan zeker gevoelens van pijn, weemoed of onmacht oproepen bij  parochianen, die een band met de St. Victorkerk hebben. Wij hopen en vertrouwen er op, dat de vervreemding van de St. Victorkerk, de laatste stap in het moeilijke proces van afscheid nemen, voor  elke betrokken parochiaan een extra aanleiding kan zijn, om zich open te stellen voor de nieuwe mogelijkheden van een hechte Rooms Katholieke geloofsgemeenschap in Apeldoorn, binnen onze Emmaüsparochie.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Emmaüsparochie