Sostenuto 35 jaar! Viert u met ons mee?

Als koor zijn we ouder, grijzer, hopelijk wijzer én springlevend! Wij vieren dat op zaterdag 20 augustus om 16.30 uur in de Onze Lieve Vrouwekerk.

Het thema van deze gebedsviering is: Sostenuto 35 jaar geroepen tot zinsverband. Het koor is voor deze gelegenheid uitgebreid met een aantal oud-koorleden. U bent van harte welkom om met ons mee te vieren en na afloop het glas met ons te heffen!