Pinksteren

images[1]Als u de vraag moet beantwoorden: hoe is de sfeer bij u thuis, hoe is de geest in jullie klas, de atmosfeer op de fabriek of het kantoor? Dan is het niet zo eenvoudig om daar een antwoord op te geven. Meestal zoek je dan naar een voorbeeld, waaruit iets van die geest blijkt. Evenzo is het  moeilijk om te spreken over de Heilige Geest. Je kunt beter iets zeggen over de uitwerking van die Geest. Denk maar aan de spreuk: aan de vruchten ken je de boom. Ik wil graag in dit artikel vertellen hoe de geest  alles kan hernieuwen en veranderen. Soms gebeurt het dat we met anderen zitten te praten en dat je voelt, dat je langs elkaar heen praat. Er ontstaat allerlei onbegrip en misverstand. En het gevolg is, dat je jezelf terugtrekt en van de ander isoleert. Maar we hebben ook wel eens momenten dat het allemaal heel anders gaat; momenten waarop je voelt dat er contact is, dat je op dezelfde golflengte zit en er een vonk kan overspringen; dan weet je dat de ander niet alleen luistert, maar je ook begrijpt. Dan breken we muren rondom ons af, dan is er een sfeer van vertrouwen en toenadering.

Pinksteren wil iets dergelijks betekenen. Dezelfde boodschap die overkomt in vele talen, mensen die elkaar vinden, ondanks verschillen. Gezamenlijk enthousiasme voor een gemeenschappelijk belang. Wanneer de apostelen moeten getuigen en wanneer wij als christenen moeten getuigen over Christus, is dat ook meer dan alleen de feiten uit het leven van Christus nog eens vastleggen en doorvertellen. Het gaat erom de boodschap van Christus met enthousiasme door te geven: dat waarvoor Hij kwam, dat wat Hij ons heeft te vertellen, ook nu. Het is een oproep tot rechtvaardigheid en naastenliefde, tot medemenselijkheid en verbetering van de wereld, een oproep om het vuur dat Hij heeft ontstoken, te laten branden, bij onszelf en bij anderen.

Pinksteren wijst ons op de plicht om te getuigen. Dat wil niet zeggen dat wij te onpas zijn Woord in de mond moeten nemen. Echt getuigen zal vooral moeten blijken uit onze manier van leven. Je leest het getuigenis gemakkelijker af uit dingen die in Zijn Geest gebeuren dan uit veel woorden die over Hem worden verteld. Soms is er echt wel wat moed voor nodig om te zeggen dat je christen bent, dat je katholiek bent en probeert meelevend te zijn.

Met Pinksteren is de Heilige Geest als een vuur over zijn leerlingen gekomen. Want zegt Christus: “Een vuur ben ik op aarde komen brengen en wat wil ik anders dan dat het brandt.” Zijn boodschap moet de mensen bezielen en begeesteren; dan zullen zij kunnen getuigen. In de christengemeenschap van Nederland is de geest van Christus vaak werkzaam geweest als een laaiend vuurt dat mensen in vlam kon zetten. Is dat nu nog zo? Mogen wij op deze feestdag vragen dat het weer mag oplaaien , bij ons en bij heel de gemeenschap? Bidden wij daarom echt van harte: “Kom Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw liefde en het aanschijn der aarde zal opnieuw worden veranderd”.

Pastor Sebastian