Pastor Sebastian terug uit India

Na een afwezigheid van bijna 1 ½ jaar zijn we blij om pastor Sebastian weer in ons midden welkom te heten.

Tot op heden is pastor Sebastian lid van de congregatie van Missionarissen van Sint Franciscus van Sales. Binnenkort zal hij als priester van ons Aartsbisdom worden geïncarneerd door onze aartsbisschop Kardinaal Eijk.

In de week van 30 augustus komt pastor Sebastian terug naar Nederland. Het huis en auto staan voor hem klaar. En vanaf het weekend van 3 september zal hij weer met het liturgisch rooster meedraaien.

Wij wensen pastor Sebastian Gods rijkste zegen bij het werk in onze Sint Franciscus parochie. Dat hij zich weer snel bij ons thuis mag voelen.

Namens parochiebestuur en pastoraal team

pastoor Hans Hermens