Pastoor Hans Hermens vertrekt

In ons bisdom vinden weer verplaatsingen van pastores plaats. Dat leidt ertoe dat pastoor Hermens door onze Aartsbisschop per 1 november is benoemd tot pastoor van de H. Pancratiusparochie in Tubbergen e.o..

Hij zal dan ook de Sint Franciscusparochie gaan verlaten. In de eucharistische centra Apeldoorn en Twello zal pastoor Hermens afscheid nemen tijdens de weekendviering eind oktober. Over het hoe en wanneer volgt later meer informatie.

Op 2 november zal hij nog wel, volgens het rooster, samen met de uitvaartvrijwilligers in Twello, voorgaan in de Allerzielenviering.

Op dit moment is de benoemingscommissie bezig om op korte termijn het pastoorsambt voor de Sint Franciscusparochie op te vullen, zodat onze Aartsbisschop een nieuwe pastoor kan benoemen voor de Sint Franciscus parochie.

Wij hopen u hierover binnenkort verder te kunnen informeren.