Oprichting Sint Franciscus-parochie is nu definitief

Het decreet van de bisschop tot oprichting van de Sint Franciscusparochie is definitief geworden.

Vanaf nu zijn we Sint Franciscus parochie, door de samenvoeging van de parochies Emmaus te Apeldoorn en de HH. Franciscus en Clara.

Op het decreet was destijds bezwaarschrift ingediend. Dit is formeel afgehandeld. Daardoor is het decreet definitief geworden.