Ontwikkeling Teresiakerk, open dag en inventarisverkoop op 10 juli

Op het terrein van de Teresiakerk ontwikkelt Groupius Wonen meer dan 30 toekomstbestendige woningen voor senioren. De eerste stap voor het transformatieproces is bijna voltooid. Het bestemmingsplan moet wel nog worden aangepast.

Verkoop inventaris

Groupius Wonen is voornemens zoveel mogelijk van de inventaris van de kerk en de pastorie te behouden en te verwerken in de( nieuw)bouw. Een deel van de inventaris wordt evenwel verkocht; spullen waar geen plaats voor is of die anderszins niet passen binnen het vernieuwde complex.

Natuurlijk geniet het de voorkeur de inventaris zo veel mogelijk een ” warm” thuis te laten vinden bij de voormalige parochianen van de Teresiaparochie en hun naasten. Maar uiteraard zijn ook anderen van harte welkom hun interesse te laten blijken.

Op 10 juli zal er een open dag worden georganiseerd. Van de uiteindelijke opbrengst zal op een prominente plek op het Teresiaperceel een passend kunstwerk worden geplaatst. Met in achtneming van de dan geldende Covid-regels en om alles in goede banen te leiden stuurt u dan bij interesse een bericht naar info@groupiuswonen.nl met de vermelding graag op de open dag aanwezig te zijn. Groupius Wonen informeert u daarna over invulling van deze dag en de betreffende inventaris.