Oecumenische gebedswake voor vrede

In deze tijd dat de waanzinnige oorlog in Oekraïne dagelijks in het nieuws organiseert de Gemeenschap van Sant’Egidio een wake voor de vrede. Deze wake zal plaatsvinden op dinsdag 12 april om 19.00 uur in de Onze Lieve Vrouwekerk.

Ds. René de Reuver, scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland, zal voorgaan en samen bidden met hoogwaardigheidsbekleders van de Syrisch Orthodoxe kerk, de Russisch Orthodoxe Kerk, Koptische Kerk, Oud Katholieke Kerk, Church of England en de Rooms Katholieke Kerk. Ons gebed gaat uit naar de christenen in Oekraïne, Syrië, Iran, Irak, Jemen en overal in de wereld waar grote dreiging is en zoveel mensen slachtoffer zijn van het aanhoudend geweld.

Indrukwekkend

Het is een waardevolle traditie geworden om ter voorbereiding op het Paasfeest samen te komen in deze oecumenische gebedsdienst. De verschillende christelijke kerken, met hun voorgangers in indrukwekkende liturgische kleding, zijn altijd ruim vertegenwoordigd.

Solidariteit

Het belooft een zeer indrukwekkende gebedsdienst te worden waarin we de namen lezen van de christenen in de wereld die recent hun leven hebben gegeven voor hun geloof. Het is een gebed uit solidariteit met alle mensen die leven in de verdrukking en vervolgd worden voor hun geloof. In deze wake komen mensen samen uit het hele land om samen te bidden en te zingen voor de vrede, vrede in Oekraïne en de wereld. Alle mensen die de vrede een warm hart toedragen worden van harte uitgenodigd om met ons mee te bidden.

Dinsdag 12 april aanvang 19.00 uur in de Onze Lieve Vrouwekerk

Namens de Emmaüsparochie en de Gemeenschap van Sant’Egidio Nederland,

Diaken Ronald Dashorst
r.dashorst@rkapeldoorn.nl
06-16912727
www.santegidio.nl

 

God van liefde en trouw,

Wij bidden U voor de inwoners van Oekraïne, voor iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld. In verbijstering zien we de afschuwelijke beelden. Heer, ontferm U over dit land en haar inwoners. Laat geweld en wapengekletter stoppen, de wapens zwijgen.

Wij bidden U voor de Oekraïense gemeenschap in ons land,

zij hebben grote zorgen om familieleden en geliefden.

Heer, wees hen nabij nu alles zo onzeker is, geef hen moed om vol te houden. Heer, geef dat vijandsbeelden niet onnodig uitvergroot worden, maak dat Uw visioen van verzoening en vrede ons hoe dan ook blijft dragen. Geef dat de stemmen die weg willen blijven bij angst en strijd gehoord worden, geef wijsheid aan alle betrokken leiders.

Dat wapens geen recht van spreken krijgen, dat vrede gezocht en gevonden wordt. Toon ons de weg van omzien naar elkaar, van mildheid, vertrouwen en zachtheid.

Heer, ontferm U over deze wereld, waarin de onderlinge liefde vaak zo ver te zoeken is, geef ons uitzicht op Uw hoopvolle toekomst.

In Jezus’ naam, Amen