Leerhuis: samen duiken in ons geloof

In onze parochie is een Leerhuis van start gegaan. Die bestaat uit de basiscursus Algemene geloofsbijeenkomsten. Deze is verspreid over zeven avonden in het najaar. De pilot groep, die in december 2020 gestart is en door corona noodgedwongen tijdelijk moest stoppen, heeft haar tweede avond op 8 september gehad. Nu is ook een tweede groep gestart. Een enthousiast begin van het nieuwe ‘’studiejaar’’.

We hopen dan ook dat we  in het nieuwe jaar 2022 een derde groep mogen verwelkomen. We streven naar een groepsgrootte van 12 à 15 personen. Achterin de kerk liggen folders met nadere toelichting, u wordt van harte uitgenodigd om deze mee te nemen.

Even een doorkijkje in het Leerhuis. Het is de intentie van het Leerhuis om in de toekomst cursussen voor focusgroepen te ontwikkelen: een mooie naam voor die parochianen die vanuit een specifieke groep een functie vervullen, denk hierbij bijvoorbeeld aan de kostergroep, de lectorengroep en de uitvaartgroep. Het is een intentie en het geheel moet nog verder besproken en uitgewerkt worden.

Natuurlijk blijft Mariska actief met de kindergroep(en) en hun ouders bij de voorbereiding van de Eerste Communie of het Vormsel.

Het is onze wens om de website geactualiseerd te krijgen met een tabblad voor het Leerhuis.

Tot zover onze berichtgeving over het Leerhuis. Mocht u vragen, ideeën of suggesties hebben bericht ons dan via het secretariaat. 

Wij wensen hen die net gestart zijn een inspirerende cursus toe.

Dori Anne Aalbers en Gerard Disberg, ondersteuners Leerhuis.