Klimaatpelgrimage via Apeldoorn: een samenwerking van kerken, moskee en Don Bosco

In Apeldoorn komt binnenkort een bijzondere stoet voorbij. Dertig pelgrims lopen vanuit Polen naar Glasgow een oecumenische klimaatpelgrimstocht, om aandacht te vragen voor klimaatverandering en de invloed van mensen daarop. De organisatie in Nederland is in handen van Groene Kerken en Vastenactie. De inzet is om christenen en kerken op te roepen stappen te zetten in een goede zorg voor de schepping.

Zondag 3 oktober komen de pelgrims via Twello naar Apeldoorn, waar ze ontvangen worden door wethouder Cziesso bij de moskee. De maaltijd wordt verzorgd in het Emmaüshuis en de overnachting vindt plaats in diverse PKN kerken.

Oecumenisch avondgebed in de OLV
’s Avonds om 19.30 uur is er een oecumenisch avondgebed in de Onze Lieve Vrouwekerk. Wilt u hierbij zijn dan kunt u zich aanmelden via www.emmaus-apeldoorn.nl/reserveren-voor-een-kerkdienst

Maandagmorgen om 9 uur vertrekken de pelgrims vanuit de Goede Herderkerk, Asselsestraat 199, en lopen ze naar Voorthuizen.
Rondom de pelgrimage worden diverse activiteiten georganiseerd door een gelegenheidswerkgroep van Goede Herderkerk, Emmäus/franciscus en Clara parochie en Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn, in samenwerking met anderen die werk maken van duurzaamheid.
Voor informatie mail Gertrudeke van der Maas: diaconaalondernemer@pkn-apeldoorn.nl

Of Mariska Litjes: kindenkerk@rkapeldoorn.nl

Lesbrief aan de scholen
Alle scholen in Apeldoorn en Twello hebben een lesbrief ontvangen voor de bovenbouw over klimaat en duurzaamheid. Daarin wordt o.a. de nieuwe kinderburgemeester geïnterviewd. Wij maken kennis met Lian Schreur en haar visie op het klimaat.
De kinderen krijgen opdrachtjes om ze bewuster te maken van hun gedrag t.a.v. duurzaamheid en klimaat en aan hen wordt gevraagd een brief te schrijven aan de burgemeester van Apeldoorn.
Deze brieven worden verzameld en overhandigd aan de burgemeester via de wethouder op 3 oktober.

Hoe kunt u meedoen?
Onderteken de internationale klimaat petitie: https://www.groenekerken.nl/klimaatpetitie/tekenen/
waarin regeringsleiders worden opgeroepen tot een rechtvaardig klimaat beleid. De pelgrims zullen deze petitie namens alle ondertekenaars aanbieden aan de voorzitter van de VN-Klimaattop.
U kunt ook mee lopen met een klimaat etappe: www.groenekerken.nl/klimaatpelgrimstocht

Stadsdichter
De stadsdichter van Apeldoorn Herman Kattemölle heeft een prachtig gedicht geschreven. Dit is gedrukt op ansichtkaarten en gratis mee te nemen tijdens de Open Kerk op de zaterdagmiddagen.
De kaarten zijn aangeboden aan alle kerken van Apeldoorn en daar mee te nemen.

Namens de werkgroep,

Arda van Dulmen
Kees Posthumus
Gertrudeke van der Maas
Mariska Litjes