Kerstmis 2021: licht en liefde inspireren ons

‘Tussen de donkere wolken van de coronapandemie is er licht. We zien dat overal om ons heen. Tijdens de pandemie staan mensen op om anderen te helpen. Ze kunnen zo getuigen van Christus’ licht, liefde en vrede, zoals de engelen in de Kerstnacht: Eer aan God in den Hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.’

Dat schrijven de bisschoppen in hun kerstboodschap voor dit jaar. ‘Met Kerstmis worden we opnieuw opgeroepen Gods licht en de liefde die in Christus tot ons zijn gekomen met andere mensen te delen. Licht en liefde inspireren ons solidair te zijn met hen die door ziekte, geloofsvervolging, verdriet om overleden dierbaren of economische schade als gevolg van het coronavirus zijn getroffen en in angst,onzekerheid en eenzaamheid leven. Christus is mens geworden om ons daarvan te bevrijden door Zijn kruisdood en verrijzenis. En wij zijn Zijn handen en voeten in deze wereld.’

De hele tekst is hier te lezen.