Deze corona-maatregelen gelden nog

Momenteel zijn de volgende maatregelen nog van kracht. We leggen ons deze maatregelen op uit zorg voor elkaar. We vragen hiervoor uw begrip en medewerking en we geloven en vertrouwen dat er weer betere tijden komen.

Voorlopig worden er tussen 17.00 en 5.00 uur geen publieke vieringen of andere kerkelijke bijeenkomsten gehouden. Voorlopig zijn er dus geen vieringen op zaterdagavond.

Alle vieringen op de dag (zondagsvieringen en vieringen door de week) zijn beperkt tot 50 kerkgangers.

Reserveren voor de zondagse vieringen is verplicht. Dit kan via deze website, via meevieren.nl of via het secretariaat. Of klik op deze zin.

De anderhalvemeter-maatregelen blijven van kracht. En de verplichting tot het dragen van een mondkapje bij het binnenkomen en verlaten van de kerk blijft gehandhaafd, evenals handen desinfecteren bij binnenkomst. En neemt u plaats op de gemarkeerde plekken.

Blijf thuis bij klachten!

Het aantal zangers van een koor is nog beperkt tot 4 personen.

Houd u de berichtgeving goed in de gaten. Het kan heel goed zijn dat er in de loop van de tijd weer nieuwe maatregelen komen.

hartelijke groet,

namens pastoraal team en parochiebestuur,

pastoor Hans Hermens