Actie Kerkbalans 2022: voor een gezonde kerk

Ieder jaar wordt in januari deze Actie Kerkbalans gehouden om onze eucharistievieringen in de kerk mogelijk te maken (verwarming, licht en andere onkosten). Maar ook om kinderen te kunnen ontvangen voor hun eigen viering, catechese en de voorbereiding op de Eerste heilige Communie of het heilig Vormsel.

Maar denk ook aan onze diaconie: opkomen voor de kwetsbare mens – hen eten geven en kleding schenken.

Wij hebben uw hulp nodig voor een gezonde financiële basis van onze kerk, nu en in de toekomst. Helpt u mee? Meld u aan op het secretariaat of doneer uw bijdrage via de QR-code hieronder.