2022 Vakantiegeld Samen Delen: Geloven in Samen Delen!

Dit jaar doen we als kerk weer mee met de actie Vakantiegeld Samen Delen. Met deze actie willen we mensen in Apeldoorn, die te weinig geld hebben om met vakantie te gaan, ondersteunen. En daarvoor is uw steun nodig.

Veel mensen hebben een goed inkomen. Dat is fijn. Dan zijn stijgende prijzen voor energie en dagelijkse boodschappen goed op te vangen. En nu corona niet meer alles domineert, trekken mensen er weer op uit om mooie reizen te maken.

Hoe anders is het leven als je een laag inkomen hebt. De enorme inflatie en de onzekerheid voor de toekomst, mede door de oorlog in Oekraïne, brengt een grote groep mensen in problemen.

Plannen maken voor een vakantie zal er voor veel mensen helemaal niet bij zijn dit jaar. Het is al een hele kunst om de energierekening en de dagelijks boodschappen te kunnen betalen. En dan maar hopen dat de wasmachine niet stuk gaat.

Vanwege deze grote verschillen in onze samenleving, is er Vakantiegeld Samen Delen, een initiatief van 31 kerken in de gemeente Apeldoorn. In mei ontvangen veel mensen die het financieel goed hebben een flink bedrag extra: vakantiegeld. Wie het goed heeft, nodigen we uit te delen met buurtgenoten met de laagste inkomens. Omdat we geloven in verbondenheid tussen mensen. En omdat we weten dat samen delen iedereen verrijkt.

Hoe kunt u geven?

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer: NL 69 RABO 037 37 40 298 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn (PKN) o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen.

Iedere bijdrage is welkom! Uw gift is aftrekbaar voor de belasting. U kunt ook geven via de QR-code.

100% van de giften komt ten goede aan de actie.

Wij danken u alvast voor uw bijdrage.

Hoe kunt u ontvangen?

Wie langer dan een jaar een inkomen heeft van maximaal 110% van het netto minimuminkomen, nodigen we uit een aanvraag te doen om een extraatje te ontvangen. Voor gehuwden en samenwonenden is dat € 1.629,76, voor een alleenstaande (ouder) is dat € 1.140,83.

We gaan heel zorgvuldig om met de privacy! Alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage, zijn te lezen op onze website. Zie www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl

Om een aanvraag te kunnen doen moet u wonen in het gebied waar de kerken de actie dragen: Apeldoorn, Beekbergen, Beemte Broekland, Hoog Soeren, Lieren, Loenen, Oosterhuizen, Ugchelen en Wenum-Wiesel.

De actie loopt tot en met 6 juni 2022.

Tot die tijd zijn giften en aanvragen van harte welkom!

Namens de samenwerkende Apeldoornse Kerken

Rens Smit

Pastoraatsgroep Voor nadere vragen, stuur een mail naar: emmaus.apeldoorn.pgroep@gmail.com