Leren en inspireren

Bijbelgroep Victor

Elke eerste donderdag van de maand komen we bij elkaar bij iemand thuis om ons te verdiepen in de lezingen van de komende zondag. Bijbelkennis is niet nodig, wel openheid naar hetgeen geïnspireerde woorden betekenen in onze tijd. Wilt u meedoen stuur dan even een mail naar pastor R.Pragt: r.pragt@upcmail.nl of laat het weten op het secretariaat van de parochie. Van harte welkom.

VONC

VoncVONC staat voor Vormen-ONtmoeten-Coördineren en is rond 2000 ontstaan in De Drie Ranken.

Het is een groep die prikkelende, spirituele onderwerpen over het voetlicht wil brengen om mensen te informeren en aan het denken te zetten. Dat kan een lezing zijn over een bijbels thema, een gezamenlijke maaltijd met een film over voedsel en duurzaamheid, een creatieve bijeenkomst of iets anders.

VONC stelt zich ten doel een afwisselend programma te bieden dat ook mensen aanspreekt die niet of nauwelijks kerkelijk zijn, maar wel zoeken naar zingeving. Daarbij wil VONC vooral 50-minners bereiken.

Klik hier voor het programma.