LeefTocht

Ieder mens heeft op z’n tijd troost nodig
Na verlies of verlorenheid
Bij het uiteen spatten van een droom
Of als gemis je verscheurt

Rituelen kunnen dan helpen
Uiting geven aan wat niet in woorden is te vatten
Zoals een lapje in een boom
Aan een tak die dood lijkt

Maar kijk eens hoe fleurig het wordt
En warempel, de loot is al aan het botten

(foto: Esther Simons; tekst: Willem Olierook)