LeefTocht

De natuur collecteert
Het is hoog nodig
Er verdwijnt al zoveel
Domweg afgepakt van flora en fauna

Nee, het is niet safe
Wie de sleutel heeft mag het zeggen
Een schrijnende combinatie
Van hoop en wanhoop

Laten we ruimhartig geven
Voor de toekomst van het leven

(foto: Esther Simons; tekst: Willem Olierook)