Zingen in de liturgie

In onze parochie zijn verschillende koren actief die ieder op eigen wijze een bijdrage leveren aan de vieringen in de Onze Lieve Vrouwekerk en elders. De koren verwelkomen graag nieuwe zangers. Wilt u zingen? Zing dan mee!

Overzicht van parochiekoren:

Kinderkoor

Alle kinderen vanaf groep 4 die van zingen houden opgelet!
Er is een kinderkerkkoor binnen de Emmausparochie.
Elke vrijdag repeteren we van 18.30 tot 19.30 uur in het parochiehuis naast de kerk.
Tijdens de schoolvakanties zullen we niet oefenen.
We gaan leuke liedjes instuderen die we tijdens de kinderdiensten kunnen zingen.
Heb jij zin om mee te zingen? Kom dan mee oefenen op vrijdag!
Voor informatie en opgave: elni.vaassen@planet.nl

Emmaüs Gregoriaans Koor

Zoals de naam al aangeeft zingt het Gregoriaans Koor de Gregoriaanse gezangen van de liturgie van de zondag. De meeste gezangen komen uit de Graduale en de antwoordpsalm wordt vaak gezongen uit de Graduale Simplex. Naast het Gregoriaans zingt dit koor ook meerstemmige missen en motetten. Het Gregoriaans Koor is (in overleg) ook beschikbaar voor uitvaarten, waarbij de Gregoriaanse Requiem-mis wordt gevraagd.

Het Gregoriaans is muziek die een sfeer schept waarin ruimte is om het mystieke te ervaren. Daarmee is er ook ruimte voor een individuele beleving: ieder die zich luisterend laat meevoeren in de klankstroom van deze muziek kan zowel meegaan in het gelovige gebed, maar ook ruimte geven aan eigen gedachten of gevoelens. Deze oudste kerkmuziek van de Rooms-Katholieke kerk is daardoor en juist in het liturgisch gebruik nog steeds actueel.

Repetitie:  dinsdag van 19.30 tot 21.00 uur in de Onze Lieve Vrouwekerk

Het koor zingt eenmaal per maand in de kerk, op de 2e of 3e zondag van de maand om 10.00 uur.

Contactpersoon:  J.W. Huismans:  jwhuismans@hetnet.nl
Tel.: 055-3122663

Aanmelding: Het koor bestaat momenteel uit mannen, maar in principe zijn vrouwen ook welkom om mee te zingen.
Nadere info bij de dirigent, F. Kronenberg:   fonskronenberg@gmail.com
Tel.: 055 521 54 08

Emmaüs Credo Koor

Wat is er mooier dan in de naam van een koor de intentie uit te drukken, waarom je zingt.

Credo: zingend je geloof belijden. Prachtig toch.

Heel lang was Credo de naam voor een van de koren van de Fabianus en Sebastianusparochie. Wij hebben in 2017 bewust deze naam gekozen om de verbondenheid met en de groei naar elkaar binnen onze Apeldoornse katholieke gemeenschap extra gestalte te geven.

Credo drukt ook het geloof uit dat wij hebben in een toekomst van dit koor en daarvoor hebben wij u nodig. Maandelijks verzorgen wij minimaal één zondagsviering in de Onze Lieve Vrouwe Kerk. Wij roepen onze mede parochianen van harte op om Credo te komen versterken. In alle stemgroepen kunnen wij nieuwe leden gebruiken.

Wij repeteren met veel plezier op woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in het Emmaushuis onder leiding van onze ervaren en gedreven dirigent/organist Fons Kronenberg.

Wij zingen met veel enthousiasme zowel Nederlandse als Latijnse gezangen.

Belangstellenden zijn van harte welkom om eens sfeer te komen proeven en kunnen zich middels een mail aanmelden bij Joke Bosman.
Haar mailadres: jokebosman@telfort.nl

Tijdens de Kerstnachtviering en de Paaswake zingen wij een uitgebreid repertoire en wordt ons koor aangevuld met gastzangers. Zingen in een koor tijdens de kerstnacht of de Paaswake is een pracht belevenis! Wanneer dit u aanspreekt, aarzel dan niet om u aan te melden op het genoemde mailadres onder de vermelding gastzanger.

Liturgisch Herenkoor Gaudeamus

Het koor Gaudeamus (Latijnse en Nederlandse een- en meerstemmige missen) is per 1 januari 2015 gestopt.

Pur Sang

Pur Sang is een oecumenisch themakoor met als thuisbasis De Drie Ranken in De Maten.

Pur Sang verzorgt samen met RK- en PKN-pastores op jaarbasis ongeveer tien thematische vieringen, soms ook buiten De Drie Ranken. Naast eigen liederen worden daarbij ook eigentijdse teksten en/of vormen gebruikt die door leden van Pur Sang zelf zijn geschreven en bedacht. Het repertoire bestaat vooral uit moderne, meerstemmige Nederlandstalige liederen. Het koor heeft ruim 35 leden in de leeftijdscategorie vanaf ongeveer 35jaar, en wordt begeleid door een pianiste en een fluitiste.

Repetitie en aanmelding: Belangstellenden zijn van harte welkom om in ons koor mee te zingen. Wij repeteren elke dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in De Drie Ranken. Kom gerust langs om een keer te luisteren of dit iets voor u is! Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken of we wederzijds iets voor elkaar kunnen betekenen.

Informatie en contact: Voor nadere informatie kunt u een email sturen aan themakoorpursang@gmail.com onder vermelding van een telefoonnummer, zodat een van de bestuursleden of onze dirigent Douwe de Jong contact met u op kan nemen.

SostenutoLogo_Sostenuto

Zingen begint met liefde en veel liefde begint met zingen. Dat is wat de leden van Sostenuto bindt. Zingen bij Sostenuto is liefde ervaren voor muziek, voor woorden en voor elkaar als koor. Samen uitzingen van wat je gelooft en van wat ongelooflijk is, kan gevoel nog sterker?

Samen-zingend geven we uiting aan ons geloof. Dat maakt ons tot koor en dat versterkt ons als gemeenschap. Geloof kan gaan rondzingen. Dat merken we sterk in de Inspiratievieringen die we met veel plezier ondersteunen en waar we eigen vorm aan geven. We merken het ook als we zingen in Eucharistievieringen. Zingend geven we uiting aan woorden die geschreven staan. Heilige woorden, soms oeroude woorden, krijgen een eigentijdse jas.

Zingen verrast, zingen inspireert, zeker wanneer ook “de Kerk” daarin deelt. Zo krijgen we zingend de kans elkaar te versterken in gevoelde eenheid. Dat zijn momenten waarop we “zingend de wereld te buiten gaan”. Dan doen we onze naam eer aan en voelen we ons gedragen: door de muziek, door ons geloof, door elkaar en door de gemeenschap.

Wij repeteren iedere dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in het Emmaüshuis (ingang Stationsstraat). Nieuwe leden zijn altijd welkom, met name heren (tenor/bas). Bent u nieuwsgierig of wilt u gewoon een keer meezingen, kom dan gerust op een dinsdagavond binnen om te luisteren of mee te repeteren.

Meer informatie vindt u op onze website www.sostenutokoor.nl.
Voor contact kunt u mailen naar cmfranken@gmail.com.

Lucente

Lucente logoLucente is een unieke eigentijds (kerk)koor met een vernieuwend liturgisch repertoire. De stijlen variëren van moderne, vlotte nummers tot mooi gedragen ballads. De zang wordt begeleid door piano en waar mogelijk een combo. Het koor bestaat uit ca. 20 mensen in de leeftijd van 20-50+. Lucente wil uitdrukkelijk ook jongeren aanspreken door eigentijds repertoire en de inhoud van de vieringen waaraan het koor mee werkt. Jaarlijks nemen wij deel aan de zangdag van Code-Music die veel muziek levert voor jongeren- en middenkoren.

Repetitie: tweemaal per maand op woensdagavond van 20.00-21.45 uur in de Pronkkamer van de Onze Lievevrouwekerk. Daarna drinken we gezellig koffie en thee. Wij streven naar zeven-acht keer zingen per jaar in de Onze Lieve Vrouwekerk of elders, b.v. een zorginstelling.

Aanmelding en contact: Wie interesse heeft of een keer wil mee repeteren, is van harte welkom en kan contact opnemen met de dirigente, Elvira van den Broeke-Flipsen, broeke.1@kpnmail.nl of tel. 06-10171785.
Behalve zangers zoeken wij ook aanvulling voor het combo. Zie ook www.koor-lucente.nl.’

Joko Trees

Joko Trees is het jongerenkoor van de Emmaüsparochie. Met onze zang luisteren wij zo’n acht keer per jaar een viering op. Maar dat niet alleen… wij beleven als jongeren ook ons geloof door onze wekelijkse repetitieavonden. Door het zelf voorbereiden van de vieringen geven we hier onze eigen draai aan. Dit doen we door zelf teksten en liederen uit te zoeken of te schrijven. Naast het zingen vieren we ook regelmatig een feestje in de vorm van een speurtocht, een moordspel of wat al niet meer.

Joko Trees is opgericht in oktober 1971. In 2016 bestond zij dus al 45 jaar. Het koor heeft zo’n 25 leden van 10 tot 45 jaar. Wij repeteren iedere vrijdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur in de grote zaal van het Emmaüshuis. Het koor staat onder leiding van dirigent Elni Vaassen-Schwengle en wordt begeleid door de pianiste(s) Margreet van Leipsig, Naomi de Boer en Lisette Olsthoorn, die ook op gitaar het koor begeleidt. Daarnaast begeleidt Kirsten van Egdom het koor regelmatig op haar dwarsfluit.

Vind je het leuk om met ons mee te zingen of wil je meer informatie over ons koor , dan kun je contact opnemen met Tessa Middelink (tel. 06-50880564) of mailen naar jokotrees@gmail.com. Ook kun je ons volgen op Facebook.

Rouw- en Trouwkoor

Het Rouw- en Trouwkoor (R.E.T.) van de Emmaüsparochie verzorgt de zang in liturgievieringen bij een uitvaart en bij huwelijksvieringen. In deze vieringen is het koor aanwezig namens de gehele parochiegemeenschap. Het koor zingt, in overleg met de voorganger, de familie of het huwelijkspaar, liturgische gezangen die passend zijn in de viering maar die ook zoveel mogelijk aansluiten bij de wensen van de betrokkenen.

Dit gelegenheidskoor is een dameskoor en het repertoire bestaat vnl. uit bekende Nederlandstalige liederen, maar ook meerstemmige missen, gregoriaanse gezangen, motetten zoals Ave Maria, Ave Verum corpus, Panis Angelicus en nog veel meer. Het koor kent ook nieuwere kerkmuziek voor de uitvaart: de gezangen van de uitvaartliturgie “In uw licht” (uit 2001) van dichter Andries Govaart en componist Rob Goorhuis.

De uitdrukking ‘gelegenheidskoor’ zegt al wat er van de koorleden wordt verwacht n.l. bij oproep aanwezig te zijn als er zich een gelegenheid voordoet, dus flexibiliteit is belangrijk alsook het aanwezig zijn bij de repetities.

Omdat het ledental wat is teruggelopen vanwege de leeftijd en/of ziekte, zijn nieuwe leden van harte welkom. Schroom niet om een keer, geheel vrijblijvend, een repetitie bij de komen wonen.
Repetitie: twee keer per maand, op de eerste en derde vrijdag van de maand van 13.30 uur tot 14.30 uur in de grote zaal van het Emmaüshuis onder leiding van dirigent/organist Fons Kronenberg.
Aansluitend aan de repetitie wordt er altijd gezellig bijgepraat onder het genot van koffie en thee. Ook drinken we af en toe ergens een kopje koffie met leden die dat leuk vinden, eveneens op vrijdag vanaf 13.30 uur.

Locatie repetitie: Emmaushuis, Stationsstraat 13, Apeldoorn

Informatie en aanmelding:
Liesbeth Boekhout 06-19 83 37 51
me.boekhout@gmail.com

of

Fons Kronenberg 06-19 93 48 80
fonskronenberg@gmail.com