Financiële noodhulp

geld is groeiDe Parochiële Caritas Instelling (PCI) zet zich in voor mensen in Apeldoorn, die financieel in de knel zijn geraakt. Aan de mensen die bij ons aankloppen en die financiële hulp nodig hebben, soms zelfs héél acuut, kunnen wij dan letterlijk een geschenk uit de hemel geven in de vorm van een eenmalige schenking of lening. Zo kunnen wij delen met hen die minder hebben dan wij.

Contact?

Wilt u contact, heeft u een hulpvraag, heeft u advies of suggesties voor de PCI van de Emmaüsparochie, dan kunt u ons bereiken via het onderstaande centrale (email) adres:

pci

PCI Emmaüsparochie
Stationstraat 13
7311NL Apeldoorn
E-mail:    caritasemmaus@gmail.com 
Website: https://anbi.rkcn.nl/publicaties/UTR28477
Voor giften: NL53 RABO 0113 9644 98
RSIN 824140576