Em-missie

Mission statement werkgroep Em-missie

Als Em-missie hebben we vanuit de EMmaus parochie de MISSIE om, geïnspireerd door het evangelie, naar het voorbeeld van Jezus de Christus, ons in te zetten voor mensen die lijden aan armoede, onrecht, uitbuiting en oorlogsdreiging. Van daaruit dragen wij als werkgroep Em-missie concreet bij aan welzijn, empowerment van mensen en lokale leefgemeenschappen. We bundelen onze krachten, werken samen en verbinden om financiële ondersteuning van projecten in Derde Wereldlanden op het vlak van onderwijs, landbouw en het de bevordering van eerlijke handel tot stand te brengen. Daarbij bevorderen wij bewustwording van onze zorg voor de aarde en vredesvraagstukken.
Welzijn bereikbaar maken voor iedereen doen we door een breed scala aan acties, collectes en evenementen te organiseren, initiëren en coördineren voor verschillende doeleinden. We zamelen geld in via collectes, we dragen bij door persoonlijke inzet van handen hoofden en harten.

De werkgroep Em-missie:
Rens Smit
Luce van Gerwen
Marianne Zegwaard
Ronald Dashorst
emmaus.apeldoorn.emmissie@gmail.com

We houden ons bezig met de collectes die het jaar door gehouden worden tbv de missie, en met de vredesweek.
Agenda – 2018:
15-16 december: Adventsactie

Agenda – 2019:
4 maart-21 april: Vastenactie
6-7 juli: week van de Nederlandse missionarissen
24-25 augustus: MIVA
20 september: Vredesweek
5-6 oktober: Wereld missie dag voor de kinderen
19-20 oktober: Missiezondag