Aandacht

In de Emmaüsparochie zijn er verschillende bezoekgroepen actief. Deze worden lokaal aangestuurd en richten zich op de wijk waarin mensen wonen. Mensen die behoefte hebben aan een bezoek van een lid van de bezoekgroep kunnen tijdens kantooruren contact opnemen met het centrale secretariaat: tel 055- 526 65 00

mensen helpen elkaar2

Bezoekgroep Bonifatius (Ugchelen)
Voor oudere parochianen in Ugchelen biedt de bezoekgroep van de Bonfatiusgemeenschap aandacht thuis en, vanaf 85-jarige leeftijd, jaarlijks een felicitatie bij de verjaardag. Ook is er contact met de katholieke bewoners van Ruma Saya.

contactpersoon: Mw. M.T.E.  (Mieke) Beems, mte.beems@kpnmail.nl

 

Bezoekgroep Fabianus& Sebastianus, (Apeldoorn Zuid-West)
De bezoekgroep van de Fabianus- en Sebastianus en Bonifatiusgemeenschap bezoekt regelmatig mensen die daarom gevraagd hebben. Ook brengen ze bij enkele parochianen de communie. Mensen die wat te vieren hebben of plotseling door een ernstige ziekte getroffen worden, krijgen een bloemetje. Leden van de bezoekgroep verzorgen ook eenmaal per maand een gebedsviering of communieviering in de instellingen de Vier Dorpen en het Hoogeland in Beekbergen.

Contactadres: mw. M. (Mia) Neve, mianeve@hotmail.com

 

Werkgroep welzijn Hubertusgemeenschap (Apeldoorn Noord)
De werkgroep Welzijn verzorgt bezoek aan huis en in het ziekenhuis. Ouderen boven de 75 jaar krijgen als ze jarig zijn, een bloemetje. Dit geldt ook voor de ouderen in een viertal verzorgingstehuizen. Een zestigtal ouderen krijgt zeer frequent bezoek. Bij het overlijden van een parochiaan wordt deelneming betuigd aan de nabestaanden. Regelmatig organiseert de werkgroep een viering voor de ouderen in de Open Hofkerk.

Contactpersoon: dhr. G. J.S. (Gerard) Tiemessen, g.j.s.tiemessen@gmail.com

 

Werkgroep Welzijn Maria (Apeldoorn-Centrum)
De werkgroep Welzijn Maria is present voor parochianen van 75 jaar en ouder. Op hun verjaardag krijgen zij vanuit de gemeenschap een felicitatie in de bus. Er is ook een groep ouderen die bezocht wordt. Verder zorgt de groep dat na de Goede Vrijdagviering de bloemen van de kruishulde gebracht worden bij mensen die bijzondere aandacht nodig hebben. Ook besteden wij aandacht aan parochianen in het ziekenhuis, en in Huize Randerode. Bij de viering van de gemeenschappelijke Ziekenzalving verleent de groep hand- en spandiensten.

Contactpersoon: mw. G.M.A. (Thea) Jansen, theajansen@versatel.nl 

 

Welzijnsgroep Teresia en vieringen Talma Borg (Apeldoorn Noord-Oost)
De welzijnsgroep van de Teresiagemeenschap is een kleine groep vrijwilligers die -mens voor een mens- wil zijn, speciaal voor zieken en voor parochianen van 75 jaar en ouder. Tachtig plussers die jarig zijn, en die hebben aangegeven contact te willen met de gemeenschap, vinden een felicitatiekaart in de brievenbus. Leden van de groep helpen ook mee bij de maandelijkse woord- en communievieringen in Verzorgingshuis Talma Borg, die door leden van de Teresiagemeenschap worden verzorgd.

Contactadres: mw. E. (Elly) Schilder, jeneschilder@hetnet.nl

 

Omzien naar Elkaar
Omzien naar Elkaar is een oecumenische werkgroep in De Maten; een aantal gemeenteleden en parochianen willen in hun wijk hulp bieden aan een medemens. De hulp die geboden wordt is altijd van korte duur, en omvat o.a. vervoer naar het ziekenhuis, boodschappen doen, kleine reparatiewerkzaamheden uitvoeren, formulieren invullen, een computerprobleempje oplossen of tuinwerkzaamheden opknappen.

Contactadres: hr. H. (Hans) Westdijk, omziennaarelkaar@3ranken.nl