Onze Lieve Vrouwekerk

Sinds de lente van 2015 is de Onze Lieve Vrouwekerk iedere zaterdagmiddag van 13.00-16.00 uur open voor belangstellenden. Men kan de kerk bezichtigen (uitgezonderd De Schatkamer) of bezoeken voor gebed. Soms zijn er bijzondere activiteiten zoals koorzang of orgelspel. De entree is vrij.
Wilt u als vrijwilliger de openstelling van de kerk mee dragen? U bent van harte welkom! Meer info vindt u hier 

OLV kerk

Over de geschiedenis van onze parochiekerk

De Onze Lieve Vrouwe Tenhemelopneming is de oudste kerk van RK Apeldoorn. Niet voor niets is deze in 1895 gebouwde kerk opgenomen op de monumentenlijst en wordt met de Monumentenwacht jaarlijks de staat van het gebouw nauwkeurig geïnspecteerd.

Deze kerk werd in het dagelijkse spreken meestal Mariakerk genoemd. Sinds de kerk het enige kerkgebouw voor heel katholiek Apeldoorn is geworden, is de originele naam in ere hersteld. De Mariakerk is met ingang van 1 september 2013 weer Onze Lieve Vrouwekerk. Zij is de eerste en lange tijd de enige katholieke kerk van Apeldoorn geweest die in 1898 in gebruik genomen is. Het bouwwerk is een fraai voorbeeld van neogotiek, de stijlvorm die in de 19e eeuw in de architectuur van de met name katholieke kerken, uitdrukking gaf aan een opnieuw beleven van de middeleeuwse gotiek. Het schipgedeelte werd gebouwd naar ontwerp van de Arnhemse architect J.W.Boerbooms. In 1901 werd begonnen met de tweede fase, de bouw van een dwarsschip en een koorpartij, naar ontwerp van de architecten J.Th.J.Cuypers en J. Stuyt.

Van de derde fase, een 70m hoge westtoren die wegens geldgebrek nooit is gebouwd, zijn alleen de tekeningen bewaard.

Tegenover het vrij sobere uiterlijk staat de rijkdom van het interieur, met gebrandschilderde ramen en de gaaf bewaarde neogotische inventaris waaronder het hoogaltaar van F.W. Mengelberg.

Naast de vieringen en parochieactiviteiten wordt de kerk veelvuldig gebruikt door koren en voor muziekuitvoeringen. Het orgel is daar in het bijzonder voor geschikt. Meer over het orgel: zie www.orgelsite.nl/apeldoorn-mariakerk-hoofdorgel/ .