Het Emmaüshuis

SONY DSCIn de voormalige pastorie van de Onze Lieve Vrouwekerk is het parochiecentrum het Emmaüshuis gevestigd. Het parochiecentrum is het kloppend hart van de Emmaüsparochie.

Het Emmaüshuis wil een plek zijn van ontmoeting en gezelligheid, met een inspirerend programma voor jong en oud. Daarnaast moet het onderdak bieden aan het centraal secretariaat en de administratie, aan de pastores en projectmedewerkers. Verder moeten er voldoende ruimtes voor werkgroepen zijn om te vergaderen.

De afgelopen jaren is groot onderhoud uitgevoerd aan het Emmaüshuis.