Het Emmaüshuis

SONY DSCIn de voormalige pastorie van de Onze Lieve Vrouwekerk is het parochiecentrum het Emmaüshuis gevestigd. Het parochiecentrum is het kloppend hart van de Emmaüsparochie.

Het Emmaüshuis wil een plek zijn van ontmoeting en gezelligheid, met een inspirerend programma voor jong en oud. Daarnaast moet het onderdak bieden aan het centraal secretariaat en de administratie, aan de pastores en projectmedewerkers. Verder moeten er voldoende ruimtes voor werkgroepen zijn om te vergaderen.

In het najaar is gestart met groot onderhoud aan het Emmaüshuis. De dakpannen en goten worden vernieuwd evenals de platte daken. Er wordt gewerkt aan een ontwerp voor nieuwe toiletvoorzieningen, wat naar alle waarschijnlijkheid in 2019 kan worden gerealiseerd.