Eerste communie en vormsel

Hieronder staat praktische informatie over het vormsel en de eerste heilige communie in Apeldoorn.

Vormsel
Ouders ontvangen een brief wanneer kinderen in ons bestand staan. Deze brief wordt verzonden in september/oktober.
Ook katholieke scholen krijgen een uitnodiging om door te sturen aan ouders.
Mocht u geen brief hebben ontvangen en uw kind wil het vormsel doen, neem dan contact op met het secretariaat emmaus@rkapeldoorn.nl of mail naar kindenkerk@rkapeldoorn.nl
De vormselviering vindt één keer per jaar plaats.
De kinderen worden voorbereid in een aantal bijeenkomsten en vieringen. Ouders worden betrokken in de voorbereiding.
Bij aanvang van het vormselvoorbereidingstraject is er een informatieavond.

Eerste communie

Het hele jaar door kunt u uw kind aanmelden voor de eerste communie en kan u kind instappen voor de voorbereiding.
Elke maand wordt op een woensdagmiddag een bijeenkomst gehouden waarin de kinderen worden voorbereid op de eerste communie. De bijeenkomsten zijn gericht op kinderen van 7 tot 9 jaar.
De kinderen ontvangen een stempelkaart. Wanneer zes bijeenkomsten zijn gevolgd en twee vieringen zijn bijgewoond kan er op een gekozen zaterdag of zondag eerste communie worden gedaan. De eerste communie vindt dus plaats in een ‘gewone’ eucharistieviering, die zo ingericht wordt dat het voor de kinderen, ouders en familie een ‘feestelijk’ gebeuren is.

In de maand oktober ontvangen ouders die in ons ledenbestand zitten en kinderen hebben in groep 4 een brief met een uitnodiging voor een informatieavond. Ook via de RK scholen wordt deze brief verspreid. Heeft u niks ontvangen, dan kunt u uw kind toch aanmelden via het secretariaat emmaus@rkapeldoorn.nl of kindenkerk@rkapeldoorn.nl

U kunt contact opnemen met het Emmaus secretariaat: emmaus@rkapeldoorn.nl