Contact

Kerk Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming
Hoofdstraat 18, 7311 KB  Apeldoorn

Parochiecentrum Emmaüshuis (bezoek- en postadres)
Stationsstraat 13, 7311 NL  Apeldoorn

Centraal parochiesecretariaat (zie bezoekadres)
op werkdagen ma. t/m do. geopend van 09.00 t/m 12.00 uur.

Bereikbaarheid parochie

telefoon: 055-526 65 00
e-mail: emmaus@rkapeldoorn.nl

Pastorale zorg

Een pastor van het team is iedere dag van 9.00 – 20.00 uur bereikbaar op 06-53154358 en tevens beschikbaar voor dringende pastorale zorg.

Uitvaarten

Centraal aanmeldpunt uitvaarten : 06-28928373

U benadert de parochie voor:

  • het aanvragen van een ziekenzalving of het doorgeven van een overlijden
  • het aanmelden van uw kind (of u zelf) voor deelname aan het H. Doopsel, Eerste heilige Communie of het H. Vormsel
  • het kenbaar maken dat u wilt trouwen
  • het aanmelden van uw deelname aan een activiteit
  • het aanvragen van een persoonlijk gesprek met één van de pastores
  • het reserveren van een vergaderruimte

De Emmaüsparochie financieel

Bankrekening Kerkbalans: NL 40 INGB 0000.9418.49 t.n.v. RK Emmaüsparochie, Apeldoorn

Bankrekening voor bestellen collectebonnen: NL 80 RABO 0105.2420.63 t.n.v. RK Emmaüsparochie, Apeldoorn

  • bonnen van € 0,50 kosten € 10 per kaart van 20 bonnen
  • bonnen van € 1,00 kosten € 20 per kaart van 20 bonnen
  • bonnen van € 2,00 kosten € 40 per kaart van 20 bonnen

Bereikbaarheid pastoraal team

Bereikbaarheid parochiebestuur

Bereikbaarheid redactie website