Ontwikkeling Teresiakerk, open dag en inventarisverkoop op 10 juli

Op het terrein van de Teresiakerk ontwikkelt Groupius Wonen meer dan 30 toekomstbestendige woningen voor senioren. De eerste stap voor het transformatieproces is bijna voltooid. Het bestemmingsplan moet wel nog worden aangepast. Verkoop inventaris Groupius Wonen is voornemens zoveel mogelijk van de inventaris van de kerk en de pastorie te behouden en te verwerken in…
Lees meer »

Ruimere regels: wat mag er?

Zoals eerder gemeld gelden er in Nederland nieuwe regels rond de kerkgang. Wat betekent dat concreet voor onze parochie? Het maximaal aantal kerkgangers wordt bepaald door de grootte van het kerkgebouw. Dit betekent voor de Onze Lieve Vrouwekerk in Apeldoorn en de H. Martinuskerk in Vaassen 100 kerkgangers, voor de H. Martinuskerk in Twello komt…
Lees meer »

Er kan weer meer: boodschap van de bisschoppen

Nu er weer meer kan en mag in de maatschappij als het gaat om corona, zien de bisschoppen ook mogelijkheden om de maatregelen voor de R.-K. Kerk aan te passen. Vanaf 26 juni is het maximaal aantal aanwezigen bij religieuze bijeenkomsten bepaald door de grootte van het kerkgebouw. Dit geldt ook voor huwelijken en uitvaarten….
Lees meer »

Geen kinderdienst en crèche in de zomer

Gezien het feit dat de beperking van 1,5 meter blijft bestaan in de zomerperiode en we daarmee verwachten dat in de zomer het aantal kinderen dat de kinderdienst bezoekt minimaal is, hebben we besloten in de zomervakantie geen kinderdienst te houden. Op de zondagen 18 en 25 juli, 1, 8, 15 en 22 augustus is…
Lees meer »

Wat betekenen de versoepelingen voor de kerk?

De bisschoppen hebben bezien wat de versoepelingen van de coronaregels betekent voor het protocol van de Rooms-Katholieke Kerk. De gunstige ontwikkeling in de besmettingscijfers geeft de mogelijkheid tot een versoepeling van het maximum aantal gelovigen dat een viering kan bijwonen. U leest hierover meer op deze pagina: https://www.aartsbisdom.nl/versoepeling-van-coronamaatregelen-in-de-r-k-kerk-vanaf-5-juni/