Bijzondere vieringen

Sommige vieringen hebben een speciaal karakter of hebben een bepaalde doelgroep op het oog:

Peuter- kleuterviering

6-8 x per jaar is er tijdens de zondagse mis om 10.00 uur in het Emmaüshuis een viering voor peuters en kleuters. De kinderen starten in de kerk en gaan met de kinderen van de kinderdienst mee naar het Emmaüshuis. Data vindt u in OpWeg.

Gezinsviering

Op Kerstavond en Paasavond is er een viering voor kinderen.
Tijdens het project van de eerste communie zijn er gezinsvieringen opgenomen.

Egidiusgebed

Op vrijdagavond om 19.30 uur komt de Sant’Egidiogemeenschap Apeldoorn in de dagkapel bijeen om samen te bidden en uit de Schrift te lezen. In deze gebedsviering worden de noden van mens en wereld aan God voorgelegd. Belangstellenden zijn van harte welkom om mee te vieren.

Emmaüs-parochiedag

Eenmaal per jaar viert de parochiegemeenschap haar naamdag in een feestelijke Eucharistieviering met aansluitend activiteitenprogramma.

Open Kringviering (locatie De Drie Ranken)

Oecumenische viering op de 4e zondag van maand die naar de vorm klassiek is, maar door de opstelling van de stoelen in een kring een informeler karakter draagt. Aanvang: 09.30 uur. Tegelijkertijd is er voor kinderen een eigen viering in De LichtBoot. Zie ook: www.3ranken.nl 

Allerzielenviering

Op 2 november viert de Kerk de gedachtenis van alle overleden gelovigen. Voor de Eucharistieviering van deze dag worden de nabestaanden van de overledenen van het voorgaande jaar, van wie de parochie de uitvaart heeft verzorgd, persoonlijk uitgenodigd. In deze viering worden de namen van wie we het voorgaande jaar afscheid genomen hebben genoemd. Andere dierbare doden worden eveneens (in stilte) herdacht. Nabestaanden kunnen na de viering het gedachteniskruisje van hun dierbare, dat op de gedenkplaats in de kerk hing, mee naar huis nemen.

Hier vindt u een link naar een beleidsnotitie met aanvullende informatie over de Allerzielenviering: Beleid Allerzielenviering.