ANBI-gegevens

De Rooms-Katholieke Emmaus-parochie te Apeldoorn is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

***
Naam

Rooms-Katholieke Emmaüsparochie Apeldoorn

Doelstelling

Het Wetboek van Canoniek Recht (Codex Iuris Canonici) omschrijft de parochie als “een bepaalde gemeenschap van christengelovigen, in een particuliere Kerk duurzaam opgericht, waarover de herderlijke zorg, onder het gezag van de diocesane Bisschop, aan een pastoor als haar eigen herder toevertrouwd wordt”.

De parochie is de kleinste juridische entiteit in de Rooms Katholieke Kerk en daarmee het gezicht van de kerk binnen een bepaald territorium of binnen een bepaalde groep. De parochie heeft traditioneel drie taken: liturgie, diaconie en catechese, oftewel vieren, dienen en leren. In de praktijk wordt daar aan toegevoegd: gemeenschapsopbouw, immers waar geen gemeenschap is, kan een parochie niet functioneren.

In het hart van Apeldoorn vormt de Emmaüsparochie een Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap. Wat we willen bieden is ontmoeting, hulp, inspiratie, troost en bemoediging. Dat zien we als kern van wie we willen zijn. Dit alles geïnspireerd door het leven en werken van Jezus Christus. Zoals Hij met mensen samen oploopt, zo willen wij het ook, met aandacht, tijd en een bemoedigend woord.

Contactgegevens

Kerk Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming
Hoofdstraat 18, 7311 KB  Apeldoorn

Parochiecentrum Emmaüshuis (bezoek- en postadres)
Stationsstraat 13, 7311 NL  Apeldoorn

Centraal parochiesecretariaat (zie bezoekadres)
op werkdagen ma. t/m do. geopend van 09.00 t/m 12.00 uur.

Bankrekening Emmaus

NL 40 INGB 0000.9418.49 t.n.v. RK Emmaüsparochie te Apeldoorn

Bestuurssamenstelling
 • Voorzitter: pastoor drs. Hans Hermens
 • Vice-voorzitter: Eric Krukkert (ad interim)
 • Penningmeester: Eric Krukkert
 • Secretaris: Wilbert van Breukelen
 • Overige leden:
  • Trees Hendriks-Ganzevles
  • H. (Harry) Huis in’t Veld: Notulist en
   beheer en onderhoud van gebouwen
Beloningsbeleid

Informatie over beloningsbeleid

RSIN/ Fiscaalnummer

Het fiscaal nummer van de Emmaüsparochie Apeldoorn is: 807376954

Nadere gegevens